ES / CAT / ENG

ÀREA DE FAMILIA

 • Separacions i divorcis de mutu acord.
 • Separacions i divorcis contenciosos.
 • Modificació de les mesures definitives de separació i divorci.
 • Mesures provisionals i provisionalíssimes.
 • Procediments d'incapacitat (Tuteles i curateles).
 • Execucions de sentències de separació i divorci.
 • Constitució i separació de parelles de fet.
 • Assessorament integral en matrimonis heterosexuals i homosexuals.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Divisió de patrimonis comuns.
 • Absències.
 • Filiació.
  Contracte matrimonial.
Feu clic aquí per descarregar arxiu.