ES / CAT / ENG

ÀREA D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT

La informació que es facilita al client és completament gratuïta, els honoraris que es perceben consisteixen en un percentatge (15%) de la indemnització que finalment obté el perjudicat.

El 97,35% dels assumptes de trànsit que han arribat al despatx, s'han tramitat extrajudicialment, obtenint una indemnització superior a les expectatives del client.

Actuem sempre en interès del client, en el cas de no existir acord amb la companyia d'assegurances, presentar denúncia penal, així agilitzem la reclamació i evitem que el client hagi de desemborsar els honoraris del procurador i del perit , ja que a diferència de la via civil, en les reclamacions via penal, s'incoa JUDICI dE FALTES, on no és preceptiva la intervenció de procurador, i on el forense comprèn les funcions del perit en la via civil.

  Sol·licita una visita.