ES / CAT / ENG

ÀREA EXTRANGERIA

 • Autorització de treball i residència.
 • Autorització de residència per arrelament (social i laboral).
 • Autorització de residència per circumstàncies excepcionals.
 • Renovacions autoritzacions de treball i/o residència.
 • Modificacions autoritzacions treball i/o residència.
 • Obtenció de NIE.
 • Targeta comunitària.
 • Reagrupació familiar.
 • Autorització de tornada.
 • Legalització de documents.
 • Nacionalitat espanyola.
 • Recursos contra denegació de sol·licituds.
 • Sol·licitud de duplicat de resolucions favorables no notificades.
 • Revisió informàtica de l'estat d'expedients.
  Sol·licita una visita.