ES / CAT / ENG

ÀREA MERCANTIL I FISCAL

CONTACTE DIRECTE AMB LA DIRECCIÓ DE L'EMPRESA, PER ANALITZAR EL SEGUIMENT DE LA MATEIXA, I MARCAR LES DIRECTRIUS A SEGUIR EN L'ÀREA ADMINISTRATIVA.

 • Constitució de Societats Mercantils, anònimes, limitades, Comunitats de Béns, SCP,
 • Cooperatives, Societats Laborals, etc...
 • Operacions societàries d'ampliació de capital, compravenda d'accions i participacions, modificació d'estatuts, renovació de càrrecs, cessament d'administradors, etc...
 • Transformació i adaptació de societats.
 • Autònoms en Mòduls i Estimació directa.
 • Estudis Fiscals d'empresa, per a la seva adaptació comptable i de gestió.
 • Gestió d'impostos en general i elaboració de llibres fiscals, IVA, IRPF, Béns d'inversió i Amortitzacions.
 • Declaració anual d'operacions amb tercers.
 • Declaració d'operacions intracomunitàries.
 • Declaracions de Renda i Patrimoni.
 • Inspeccions i Recursos.
  Sol·licita una visita.